17, ఆగస్టు 2013, శనివారం

చక్కని తల్లి కి ఛాంగు భళా!శ్రావణమాసం వస్తోందంటే నాకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ నెలంతా పండగ శోభే కదా!
వరలక్శ్మి పూజ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. చక్కగా అమ్మవారిని (మనల్ని కూడా:) అలంకరించి పేరంటాళ్ళను పిలిచి తాంబూలాలిచ్చుకోవాలంటే మరీ ఇష్టం. మరి మా అమ్మవారిని చూస్తారా...ఎలా ఉన్నారు....నాకైతే నిండుగా దీవెనలిచ్చేట్లుగా కనిపిస్తున్నారు.
లక్ష్మీనారాయణులకు, పార్వతీపరమేశ్వరులకూ ఎంతో ఇష్టమైన శ్రావణం లో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయంటారు.
నమస్తే లోక జననీ నమస్తే విష్ణువల్లభే
పాహిమాం భక్తవరదే వరలక్ష్మి నమోనమ:
పదియారు వన్నెలతో బంగారు ప్రతిమా
చెదరని వెదముల చిగురు భోడి
ఎదుట శ్రీ వెంకటేసునిల్లాలవై నీవు
నిధువ నిలిచె తల్లి నీ వారమమ్మా
జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి......

ఎట్లా నిన్నెత్తుకుందునమ్మా! వరలక్ష్మి తల్లి!
ఎట్లా నిన్నెత్తుకుందునమ్మ
వరలక్ష్మి తల్లి
ఆట్లాడె బాలవు నీవు
ఇట్లా రమ్మనుచు పిలిచి
కోట్లా ధనమిచ్చే తల్లి
వేయి నామాల కల్పవల్లి , మాపై కరుణించి సాయము ఉండు తల్లి!


క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని నీరజాలయకు ఇదె నా నీరాజనం....
*************************************************************************************************************************************************** 
 

మనస్వి © 2008. Template Design By: SkinCorner