9, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

మహా గణపతిం భజే!


ఏ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాలన్నా శుక్లాం బరధరం చదవాల్సిందేకదా!
వినాయకుని కెంతో ఇష్టమైనది భాద్రపద  శుద్ధ చవితి. సకల గణాధిపతి. ఈ వినాయకుని శ్రద్ధతో ఈ రోజు ఆరాధిస్తే సకల ఇష్టసిధ్ధి కలుగుతుంది. నైవేద్య ప్రియుడు ఈ దేవుడు. ఉండ్రాళ్ళతో పాటు రకరకాల పిండివంటలు సమర్పిస్తాము. గుంజీళ్ళు తీసినా, రెండుచేతులు ముడిచి తలపై కొట్టుకున్నా మన తప్పులన్నీ క్షమించేస్తాడట. సంకష్ట హరుడు. స్వయంభువు. ఇట్టి వినాయకుని మనసార పూజించితే సంభవించే కష్టాలను హరించగలడు.

ఎర్రరంగు వినాయకుని మన ఇంటి గుమ్మం ఎదురుగ్గా పెట్టుకున్నట్లైతే ఎటువంటి ఆరోగ్య సమష్యలు తలెత్తవట. తెల్లటి వినాయకుని ఇంటిలో ఉంచుకున్నట్లైతే ఎంతో స్వచ్చమైన మనసుతో సంతోషంగా ఉంటారట. ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ కలిపి వినాయకుని తయారు చేసుకున్నట్లైతే సకల సంపదలతో, సౌభాగ్యంతో విలసిల్లుతారట. బంగారు వన్నెలో మెరిసిపోయె వినాయకున్ని తయారుచేసుకున్నట్లైతే సకల గుణాభిరాములవ్వటమే కాక, దయార్ద్ర హృదయంతో సంఘసేవా తత్పరులౌతారట.

ఓంకారం అంటే గణపతి స్వరూపమే! ముక్కోటి దేవుళ్ళలో గణపతికే పెద్ద పీట వేసాం. మొదట స్మరించేది కూడా ఆయన్నే! చిన్నపిల్లలు విద్యాప్రాప్తి కోసం పూజించే దేవుడు.ప్రతి ఒక్కరు అంతుపట్టని ఆ వింత దేవుణ్ణి మనసుల్లో కలకాలం నిలుపుకున్నట్లైతేసకల సుఖాలను కలిగించే దేవుడు ఈ గణపతి....

మరి నేను తయారు చేసుకున్న ఈ గణపతులు ఎలా ఉన్నారు?

స్నేహితులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

*************************************************************************************************************************************************** 


 

మనస్వి © 2008. Template Design By: SkinCorner