26, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

మీనియేచర్ ముద్దుగుమ్మలు...

                          
                                       
                           


                                   


నీ శతృవు మాట విను ఎందుకంటే నీ లోని లోపాలు తప్పులు అందరికన్నా బాగా తెలిసేది వారికే.....
కాని మితృలైతే ఇంకా బాగా చెప్తారని నా నమ్మకం.....:)

Old Concept,
Do or die

New concept,
Do before you die

Latest concept,
Don't die until you do

My concept,
What to do....?

నా చేతులు ఊరుకోనంటున్నాయి, అందుకే ఈ సారి కొంతమంది అమ్మాయిల్ని మీ మీద వదిలేస్తున్నా....అద్దీ సంగతి.....:)************************************************************************************************************************************


21, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

పూలోయమ్మా! పూలు....పూలు.
 

మనస్వి © 2008. Template Design By: SkinCorner